ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

PRODÁVAJÍCÍ (ADRESÁT):

WAGA s.r.o.

Málkov 10

267 01  Králův Dvůr

IČ: 26512700
Email: info@waga.cz
Tel. č.: 00420 603 251 650

 

KUPUJÍCÍ:

Jméno, příjmení:         ...............................................................................................................................................................................................

Adresa:                        ...............................................................................................................................................................................................

Daňový doklad č.:       ...............................................................................................................................................................................................


Vážení,

dne ............................. jsem prostřednictvím vašeho eshopu www.sklo-interier.cz s vámi uzavřel(a) kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo dodání zboží (identifikace zboží): ............................................................................ číslo objednávky: ...................................

Toto zboží jsem převzala dne ........................... Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl(a) jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji. Kupní cena má být vrácena:

částka:                            ...........................................................................................

na bankovní účet číslo:   ................................................................ / ........................

 

S pozdravem

 

Podpis kupujícího: ……………………………………….

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

V……………………..……….…….. dne……………………………..Příloha

Kopie kupního dokladu (faktura)

Žádná položka